Zmiana wysokości zasiłku w czasie urlopu rodzicielskiego

Zmiana wysokości zasiłku w czasie urlopu rodzicielskiego

W związku z wprowadzoną nowelizacją przepisów od 2 stycznia 2016 r. wydłużono urlop rodzicielski poprzez zlikwidowanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia jednego dziecka zasiłek macierzyński za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wypłacany w wysokości 100% jego podstawy wymiaru. Po upływie wymienionego okresu zasiłek macierzyński za […]