Oferta

Pomagamy:

• założyć podmiot gospodarczy,
• zarejestrować podmiot gospodarczy,
• wynająć adres rejestracyjny oraz obsłużyć pocztę przychodzącą.

 

Usługi księgowe

Zakres usług dostosowany jest do każdego Klienta indywidualnie 

• Przygotowanie planu kont i polityki rachunkowości,
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie komputerowym własnym lub klienta.
• Bierzemy udział we wdrożeniu systemu księgowego u klienta.
• Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych i składanie ich do właściwych US,
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i składanie ich do US i KRS,
• Sporządzanie sprawozdań do GUS,
• Pomoc w analizie kosztów i ich optymalizacja,
• Monitoring należności i zobowiązań,
• Współpracę z biegłymi rewidentami z trakcie audytu,
• Wyprowadzenie zaległości podatkowych przed zawarciem umowy i złożenie korekt do US,
• Reprezentacja Klienta w trakcie kontroli przed US.

 

Kadry i płace

• Przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy,
• prowadzenie akt osobowych pracowników,
• ewidencja okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,
• sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
• prowadzenie ewidencji urlopów,
• sporządzanie sprawozdań do GUS,
• pomoc w trakcie kontroli z PIP,
• pełna obsługa programu PŁATNIK (w tym korekty lat ubiegłych),
• rejestracja podmiotu i pracowników w ZUS,
• sporządzanie listy płac,
• obliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz podatku dochodowego,
• obliczanie wynagrodzeń i zasiłków,
• rozliczanie umów cywilno-prawnych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
• sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
• pomoc w trakcie kontroli z ZUS i US.

 

Napisz do nas