druk Z-15 nadal funkcjonuje

druk Z-15 nadal funkcjonuje

Pomimo wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich, nadal funkcjonuje druk ZUS Z-15. Druk ten jest niezbędnym dokumentem do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, bez względu na to w jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki. Wniosek ten nadal zawiera informacje podane przez pracownika, które są niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku […]

Członek rady nadzorczej w Płatniku

Członek rady nadzorczej w Płatniku

W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rady nadzorczych sprawujących tę funkcję odpłatnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla tej grupy ubezpieczonych przewidział zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia, używanych przy zgłaszaniu do ubezpieczeń i rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od 1 stycznia 2015 r. wg ZUS obowiązują kody: 2240 – członek […]

Zmiany w Programie Płatnik

Zmiany w Programie Płatnik

Od 2 kwietnia 2016 roku w programie Płatnik jest dostępny nowy formularz ZUS DRA. Program został wzbogacony o możliwość rozliczenia w raporcie ZUS RSA z nowym kodem świadczenia lub przerwy – 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Poza tym w formularzu zostały powiększone pola, aby umożliwić rozliczenie dużych kwot składek. Dzięki temu […]

Podstawa dobrowolnej składki chorobowej w 2016 roku

Podstawa dobrowolnej składki chorobowej w 2016 roku

Każda osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność bądź osoby z nią współpracujące podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, mogą na swój wniosek przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W dniu 29 grudnia 2015 roku pojawił się istotny komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 […]

Zmiana wysokości zasiłku w czasie urlopu rodzicielskiego

Zmiana wysokości zasiłku w czasie urlopu rodzicielskiego

W związku z wprowadzoną nowelizacją przepisów od 2 stycznia 2016 r. wydłużono urlop rodzicielski poprzez zlikwidowanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia jednego dziecka zasiłek macierzyński za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wypłacany w wysokości 100% jego podstawy wymiaru. Po upływie wymienionego okresu zasiłek macierzyński za […]

Zmiany dla płatników składek w 2015 roku

Zmiany dla płatników składek w 2015 roku

Wprowadzone zostają nowe ułatwienia dla płatników składek od 1 stycznia 2015 roku. Ułatwienia te wynikają z wejścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1), której przepisy wprowadzają zmiany m. in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2). W związku z tym nie ma obowiązku od 1 stycznia 2015 roku: sprawdzania w terminie do 30 kwietnia […]

wolne dni od pracy w 2016 roku

wolne dni od pracy w 2016 roku

W 2016 roku mamy 13 dni wolnych od pracy, z czego 9 wypadają w dni powszednie. Poniżej przedstawiamy wolne dni w 2016 roku: Data Nazwa święta / wydarzenia 1 stycznia  (piątek) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki 6 stycznia  (Środa) Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 27 marca  (niedziela) Wielkanoc 28 marca  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny 1 maja  (niedziela) […]