druk Z-15 nadal funkcjonuje

Pomimo wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich, nadal funkcjonuje druk ZUS Z-15. Druk ten jest niezbędnym dokumentem do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, bez względu na to w jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki. Wniosek ten nadal zawiera informacje podane przez pracownika, które są niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty. Pracownik składa między innymi oświadczenie, czy inny członek najbliższej rodziny mógł zapewnić dziecku opiekę.

Wosiku Z-15 pracownik nie jest zobowiązany składać pracodawcy wypłacającemu zasiłek opiekuńczy jedynie w przypadku nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *