Członek rady nadzorczej w Płatniku

W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rady nadzorczych sprawujących tę funkcję odpłatnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla tej grupy ubezpieczonych przewidział zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia, używanych przy zgłaszaniu do ubezpieczeń i rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Od 1 stycznia 2015 r. wg ZUS obowiązują kody:

  • 2240 – członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (nastąpiła zmiana opisu kodu),

  • 2241 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (nowy kod),

  • 2242 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu (nowy kod).

Program Płatnik jest aktualizowany w ww. zakresie automatycznie. Powyższe kody tytułu ubezpieczenia dla członka rady nadzorczej będą dostępne po pobraniu aktualizacji słowników i komponentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *