Członek rady nadzorczej w Płatniku

Członek rady nadzorczej w Płatniku

W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rady nadzorczych sprawujących tę funkcję odpłatnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla tej grupy ubezpieczonych przewidział zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia, używanych przy zgłaszaniu do ubezpieczeń i rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od 1 stycznia 2015 r. wg ZUS obowiązują kody: 2240 – członek […]

Zmiany w Programie Płatnik

Zmiany w Programie Płatnik

Od 2 kwietnia 2016 roku w programie Płatnik jest dostępny nowy formularz ZUS DRA. Program został wzbogacony o możliwość rozliczenia w raporcie ZUS RSA z nowym kodem świadczenia lub przerwy – 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Poza tym w formularzu zostały powiększone pola, aby umożliwić rozliczenie dużych kwot składek. Dzięki temu […]