Zmiany w Programie Płatnik

Od 2 kwietnia 2016 roku w programie Płatnik jest dostępny nowy formularz ZUS DRA. Program został wzbogacony o możliwość rozliczenia w raporcie ZUS RSA z nowym kodem świadczenia lub przerwy – 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Poza tym w formularzu zostały powiększone pola, aby umożliwić rozliczenie dużych kwot składek. Dzięki temu zostaną ograniczone przypadki, kiedy konieczne byłoby przekazywanie za jeden okres rozliczeniowy dwóch kompletów dokumentów rozliczeniowych.

Zmienią się również zasady według których przebiega weryfikacja sporządzanych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie tzw. trzydziestokrotności. Płatnik składek będzie miał możliwość tylko przez dwa miesiące (po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiary składek) przekazywać do ZUS raporty z wykazanymi podstawami wymiaru i rozliczonymi składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast od trzeciego miesiąca będzie można przekazywać do ZUS tylko dokumenty bez wykazanych składek na te ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *