druk Z-15 nadal funkcjonuje

druk Z-15 nadal funkcjonuje

Pomimo wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich, nadal funkcjonuje druk ZUS Z-15. Druk ten jest niezbędnym dokumentem do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, bez względu na to w jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki. Wniosek ten nadal zawiera informacje podane przez pracownika, które są niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku […]

Członek rady nadzorczej w Płatniku

Członek rady nadzorczej w Płatniku

W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rady nadzorczych sprawujących tę funkcję odpłatnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla tej grupy ubezpieczonych przewidział zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia, używanych przy zgłaszaniu do ubezpieczeń i rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od 1 stycznia 2015 r. wg ZUS obowiązują kody: 2240 – członek […]

Podstawa dobrowolnej składki chorobowej w 2016 roku

Podstawa dobrowolnej składki chorobowej w 2016 roku

Każda osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność bądź osoby z nią współpracujące podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, mogą na swój wniosek przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W dniu 29 grudnia 2015 roku pojawił się istotny komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 […]

Zmiany dla płatników składek w 2015 roku

Zmiany dla płatników składek w 2015 roku

Wprowadzone zostają nowe ułatwienia dla płatników składek od 1 stycznia 2015 roku. Ułatwienia te wynikają z wejścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1), której przepisy wprowadzają zmiany m. in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2). W związku z tym nie ma obowiązku od 1 stycznia 2015 roku: sprawdzania w terminie do 30 kwietnia […]