Zmiany dla płatników składek w 2015 roku

Wprowadzone zostają nowe ułatwienia dla płatników składek od 1 stycznia 2015 roku. Ułatwienia te wynikają z wejścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1), której przepisy wprowadzają zmiany m. in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2).

W związku z tym nie ma obowiązku od 1 stycznia 2015 roku:

  • sprawdzania w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego prawidłowości danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS za rok poprzedni.

    • Nadal jest obowiązek złożenia dokumentów korygujących w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład.

  • przekazywania ubezpieczonym informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej o składce zdrowotnej, w przypadku pobierania wyłącznie składek na to ubezpieczenie.

    • Należy pamiętać, że na żądanie ubezpieczonego należy przekazać informację miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni, bez obowiązku przekazywania informacji rocznej.

Natomiast informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej nie przekazuje się w przypadku pobierania składek z emerytur i rent.

 1) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662),

 2) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *